Soutěž „Řekni to po svém“ z dílny agentury Dentsu Creative

Dentsu

Dentsu

Naše kreativní agentura Dentsu Creative se tentokrát postarala o spotřebitelskou soutěž "Řekni to po svém" pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj. Hlavním cílem soutěže bylo vyzvat žáky 2. stupně základní školy a žáky prvních až čtvrtých ročníků osmiletých gymnázií po celé ČR, aby natočili soutěžní video o konkrétním projektu IROP z oblasti dopravy realizovaném mezi roky 2014–2020. Ve videu měli za úkol odpovědět na otázku: Čím vámi vybraný projekt podle vás zlepšil lidem život v daném regionu?

Agentura Dentsu Creative se postarala o veškeré aktivity, které byly s kampaní k soutěži spojeny. Jako primární komunikační kanál využila sociální sítě Facebook a Instagram. Součástí byla také kampaň na školních panelech společnosti Ámos vision a e-mailová rozesílka na školské instituce. V rámci jednoduššího seznámení se soutěží i s činností IROP připravila ve spolupráci s filmovou školou Michael krátké video, ve kterém byly shrnuty všechny důležité informace.

Soutěž probíhala od 17. dubna do 25. června 2023. Zapojilo se celkem 41 tříd, z nichž 18 tříd splnilo podmínky soutěže. Odevzdaná videa vyhodnotila porota složená ze zástupců agentury a objednatele, která vybrala deset výherních tříd, jež odměnila hodnotnými cenami v podobě tabletů Samsung anebo vstupenek do muzeí či Science Center.